• FLEKSIBILITET - Vi planlægger under hensyntagen til kunder og medarbejdere
  FLEKSIBILITET - Vi samarbejder bredt
  "Tak, det er dejligt I er så fleksible"
  Alice Magnussen, Fonden SOVI
  RESPEKT - Vi anerkender hinandens forskelligheder
  POSITIVITET - Vi er åbne og forandringsparate overfor f.eks. kunder, opgaver og standarder
  FLEKSIBILITET - Vi tilpasser os kundens behov
  POSITIVITET - Vi lægger vægt på godt humør og arbejdsglæde
  POSITIVITET - Vi prioriterer fællesskabet
  RESPEKT - Vi prioriterer faglighed og kvalitet
  RESPEKT - Vi sætter kunden i centrum


 

Revision

Alle danske aktie- og anpartsselskaber skal have udført lovpligtig revision af årsrapporten. Som revisorer er vi offentlighedens tillidsrepræsentanter under udførelse af vores revision. Når vi har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning, har årsrapporten en troværdighed, som den ellers ikke ville have, i omverdenens øjne.

Vi foretager lovpligtig revision i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder, som udsendes af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

Værdibaseret revision

Foruden den lovpligtige revision udfører vi værdibaseret revision. Kundeservice er derfor en integreret og naturlig del af vor revision.

Vi udfører revision for alle typer kunder. Ud over aktie- og anpartsselskaber reviderer vi en del fonde/selvejende institutioner, foreninger, skoler og andre, der har tvungen eller frivillig revision af årsrapporten.