• POSITIVITET - Vi er åbne og forandringsparate overfor f.eks. kunder, opgaver og standarder
  RESPEKT - Vi anerkender hinandens forskelligheder
  POSITIVITET - Vi lægger vægt på godt humør og arbejdsglæde
  FLEKSIBILITET - Vi samarbejder bredt
  RESPEKT - Vi prioriterer faglighed og kvalitet
  "Tak, det er dejligt I er så fleksible"
  Alice Magnussen, Fonden SOVI
  FLEKSIBILITET - Vi tilpasser os kundens behov
  POSITIVITET - Vi prioriterer fællesskabet
  FLEKSIBILITET - Vi planlægger under hensyntagen til kunder og medarbejdere
  RESPEKT - Vi sætter kunden i centrum


 

Skat

Skat er for mange virksomheder og personer en stor omkostning i regnskabet. En veltilrettelagt skatteplanlægning, kan betyde store skatte- og rentebesparelser for kunden.

I forbindelse med generationsskifte kan det være økonomisk afgørende at få tilrettelagt overdragelsen skattemæssigt optimalt. Løsningen kan, alt afhængig af kundens forhold, være en såkaldt skattepligtig overdragelse, hvor skatten afregnes i forbindelse med generationsskiftet eller en løsning, hvor skatten udskydes eller elimineres.

Vi yder skatteplanlægning med hovedvægt på erhvervsdrivende, selskaber og aktionærer. Herudover servicerer vi inden for:

 • moms,
 • afgifter og told,
 • international skatteret (dobbeltbeskatning) og
 • beskatning ved dødsfald.

Vi udarbejder og udfylder naturligvis selvangivelser for selskaber, personer og fonde.

På skatteområdet samarbejder vi med Revitax, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revitax blev stiftet den 1. april 2001 ved en fusion mellem Moore Stephens Skat, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Revitax, som blev stiftet tilbage i 1987 af bl.a. forhenværende skatteminister Isi Foigel.